Huni

[LMHT] Evil Geniuses kí hợp đồng với Huni và Goldenglue trước LCS Summer Split
Finn - 16/07/2020

Evil Geniuses kí hợp đồng với Huni và Goldenglue trước LCS Summer Split Evil Geniuses sẽ bắt đầu người đi đường top Heo…

EVENTS