HUNDEN

[CSGO] HUNDEN bị đình chỉ khỏi Heroic sau khi khai thác lỗi game, cấm khỏi giải đấu
Finn - 2/09/2020

HUNDEN bị đình chỉ khỏi Heroic sau khi khai thác lỗi game, cấm khỏi giải đấu Heroic đã đình chỉ huấn luyện viên…

EVENTS