hero

[Dota 2] Giải thích tất cả những cái tên cũ đằng sau các anh hùng của Dota 2 và hơn thế nữa
Finn - 30/11/2020

Giải thích tất cả những cái tên cũ đằng sau các anh hùng của Dota 2 và hơn thế nữa Dota 2 đã…

[Dota 2] Giờ chúng ta đã biết khi nào Valve sẽ đưa tướng mới tiếp theo vào Dota 2
Finn - 27/11/2020

Giờ chúng ta đã biết khi nào Valve sẽ đưa tướng mới tiếp theo vào Dota 2 Sau khi hé lộ về một…

EVENTS