Hero mạnh bản 7.25

Dota 2: Top Hero là “kẻ chiến thắng” ở phiên bản mới, 7.25 (P2)
Nguyễn Anh - 24/03/2020

(JBO247) Phiên bản 7.25 được ra đời trong lúc mùa dịch CoVid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới, và ở phiên bản…

Dota 2: Top Hero là “kẻ chiến thắng” ở phiên bản mới, 7.25 (P1)
Nguyễn Anh - 24/03/2020

(JBO247) Phiên bản 7.25 được ra đời trong lúc mùa dịch CoVid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới, và ở phiên bản…

EVENTS