Haven

[Valorant] Bạn có thể chặn Haven đi mid dễ dàng với smoke oneway của Cypher này
Finn - 27/02/2021

Bạn có thể chặn Haven đi mid dễ dàng với smoke oneway của Cypher này Chơi ở khu vực Haven ở vị trí…

[Valorant] Lỗi bug Killjoy được phát hiện trên bản đồ Haven tại Valorant
Finn - 1/12/2020

Lỗi bug Killjoy được phát hiện trên bản đồ Haven tại Valorant Killjoy chính đã phát hiện ra một lỗi phá vỡ trò…

[Valorant] Haven sẽ bị xóa khỏi valorant và khắc phục bug ở Reyna
Finn - 5/07/2020

Haven sẽ bị xóa khỏi valorant trong thời gian lỗi và Riot đăng khắc phục bug ở Reyna Riot Games đã loại Haven…

EVENTS