Hard Support phiên bản 7.24b

Dota 2: Nhìn lại phần xếp hạng của những Hard Support phiên bản 7.24b (p3)
Nguyễn Anh - 22/03/2020

(JBO247) Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Tier list của những Hero Hard Support được ưa chuộng nhất của tựa…

Dota 2: Nhìn lại phần xếp hạng của những Hard Support phiên bản 7.24b (p2)
Nguyễn Anh - 22/03/2020

(JBO247) Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Tier list của những Hero Hard Support được ưa chuộng nhất của tựa game…

Dota 2: Nhìn lại phần xếp hạng của những Hard Support phiên bản 7.24b (p1)
Nguyễn Anh - 22/03/2020

(JBO247) Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Tier list của những Hero Hard Support được ưa chuộng nhất của tựa…

EVENTS