Guardian

[Valorant] Raze bị nerf trong Valorant 1.08 trong khi Guardian được buff
Finn - 18/09/2020

Raze bị nerf trong Valorant 1.08 trong khi Guardian được buff Pub stomper Raze cũng đã được chứng minh là khá mạnh trong…

[Valorant] Valorant bản update 1.03 sẽ thay đổi chế độ rank của game
Finn - 9/07/2020

Valorant update 1.03 thêm đầu hàng và buff khẩu Guardian Các nhà phát triển Valorant đã đưa ra thông tin về bản update…

EVENTS