Giants Gaming

[Valorant] Giants Gaming ký hợp đồng với Prodigy Orgless và cựu tuyển thủ FPX Meddo
Finn - 20/01/2021

Giants Gaming ký hợp đồng với Prodigy Orgless và cựu tuyển thủ FPX Meddo Giants Gaming đã ký hợp đồng với đầy đủ…

EVENTS