giải tán

[LMHT] Griffin giải tán đội LoL sau khi bỏ lỡ vị trí nhượng quyền thương mại LCK
Finn - 7/01/2021

Griffin giải tán đội LoL sau khi bỏ lỡ vị trí nhượng quyền thương mại LCK Griffin đã thông báo rằng họ sẽ…

EVENTS