George Floyd

[Lol] Một giám đốc của Riot Games đã bị sa thải khi có bài viết liên quan đến George Floyd
Finn - 13/06/2020

Riot Games điều tra điều hành về bài viết George Floyd có vấn đề Một giám đốc của Riot Games đã bị sa…

EVENTS