Fy

Dota 2: Fy – vị “Thái tử” chưa một lần chạm đến ngai vàng (p2)
Nguyễn Anh - 29/02/2020

(JBO247) Fy hay F-God, … cái tên đã từng làm xáo động cộng đồng Dota 2 Trung Quốc nói riêng và cả thế…

Dota 2: Fy – vị “Thái tử” chưa một lần chạm đến ngai vàng (p1)
Nguyễn Anh - 29/02/2020

(JBO247) Fy hay F-God, … cái tên đã từng làm xáo động cộng đồng Dota 2 Trung Quốc nói riêng và cả thế…

EVENTS