FunPlus Phoenix

[LMHT] FunPlus Phoenix thất bại như thế nào tại CKTG
Finn - 18/10/2021

FunPlus Phoenix thất bại như thế nào tại CKTG FunPlus Phoenix là một trong những người đi đầu cạnh tranh cho danh hiệu…

[CKTG 2020] FunPlus Phoenix’s Doinb chỉ trích G2 Esports ‘Worlds 2020
Finn - 22/10/2020

FunPlus Phoenix’s Doinb chỉ trích G2 Esports ‘Worlds 2020 Người đi đường giữa của FunPlus Phoenix, Kim “Doinb” Tae-sang không nghĩ rằng G2…

EVENTS