Fiddlesticks

Fiddlesticks tái xuất người chơi tại phiên bản 10.7
Nguyễn Anh - 26/03/2020

(JBO 247) Tại phiên bản cập nhật 10.7 lần này sẽ có nhiều thay đổi về tướng nhằm tạo sự cân bằng cho…

EVENTS