ESL One Los Angeles ở khu vực châu Âu

Dota 2: Kết quả ESL One Los Angeles 2020: Trung Quốc hoàn thành chặng đua
Nguyễn Anh - 6/04/2020

(JBO247) Ngày hôm qua, khu vực Trung Quốc cũng đã  hoàn thành chặng đua của mình tại ESL One Los Angeles 2020 với…

EVENTS