electronic

[CSGO] S1mple và electronic ra hạn hợp đồng với Natus Vincere tới năm 2022
Finn - 29/12/2020

S1mple và electronic ra hạn hợp đồng với Natus Vincere tới năm 2022 Natus Vincere đã dành thời gian để giữ lại những…

EVENTS