dự bị

CSGO: Cajunb trở lại North vì valde sẽ có thể gia nhập vào OG
Finn - 14/10/2019

Cajunb trở lại North vì Valde được đồn đại sẽ thi đấu cho OG Team Counter-Strike: Global Offensive North đã kí hợp đồng…

EVENTS