Dota2 Outlander 7.23

DOTA2: Những điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23 (P.6)
Nguyễn Anh - 29/11/2019

(JBO 247) Bản cập nhật Dota2 đã chính thức ra mắt và với nhiều sự thay đổi yêu cầu người hâm mộ Dota2…

DOTA2: Những điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23 (P.1)
Nguyễn Anh - 28/11/2019

(JBO 247) Bản cập nhật Dota2 đã chính thức ra mắt và với nhiều sự thay đổi yêu cầu người hâm mộ Dota2…

EVENTS