dota 2 medal

Dota 2: Vavle và những thay đổi lớn hệ thống Matchmaking System P.2
Finn - 14/10/2019

Valve tạo ra những thay đổi lớn cho hệ thống Ranked Matchmaking System của Dota 2 P.2 Dười đây là những ghi chú…

Dota 2: Vavle và những thay đổi lớn hệ thống Matchmaking System P.1
Finn - 14/10/2019

Valve tạo ra những thay đổi lớn cho hệ thống Ranked Matchmaking System của Dota 2 Valve đã phát hành update matchmaking Dota…

EVENTS