Dota 2 châu Âu - CIS

Dota 2: Kết quả ESL One Los Angeles 2020: Trung Quốc hoàn thành chặng đua
Nguyễn Anh - 6/04/2020

(JBO247) Ngày hôm qua, khu vực Trung Quốc cũng đã  hoàn thành chặng đua của mình tại ESL One Los Angeles 2020 với…

Dota 2: Chia bảng giải đấu ESL One Los Angeles 2020 khu vực châu Âu – CIS
Nguyễn Anh - 2/04/2020

(JBO247) Như vậy cũng đã đến lúc Châu Âu và CIS tham gia vào cuộc đua của ESL One Los Angeles 2020. Tuy…

EVENTS