đình chỉ

[CSGO] ENCE đình chỉ Twista vì sử dụng lỗi khai thác lỗi huấn luyện CSGO
Finn - 13/09/2020

ENCE đình chỉ Twista vì sử dụng lỗi khai thác lỗi huấn luyện CSGO Huấn luyện viên Phần Lan Slaava “Twista” Räsänen đã…

[Lol] Huấn luận viên của Origen lĩnh án đình chỉ từ LEC
Finn - 7/06/2020

Huấn luyện viên của Origen bị đình chỉ từ LEC vì những “hành vi không thể chấp nhận” Origen đã đình chỉ quyền…

EVENTS