Denis "seized" Kostin

[Tin tức CS:GO] Danking thay thế cho Attacker
Nguyễn Anh - 7/09/2019

(Jbo 247) Denis “seized” Kostin tuyên bố trở thành tuyển thủ tự do hay Danking thay thế cho Attacker ở TYLOO sẽ là…

EVENTS