Dendi và Puppey

Dota 2: Cuộc tái ngộ giữa Dendi với Puppey sau hơn 2 năm cách mặt
Nguyễn Anh - 16/02/2020

(JBO247) Vào tuần tới, tại WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon, Dendi và Puppey – 2 vị cựu binh của Natus…

EVENTS