danger zone

CSGO: Bản update CSGO cải thiện về BOT và Fix vũ khí
Finn - 18/09/2019

Bản cập nhật CSGO mới nhất mang đến cải tiến bot, sửa lỗi lấy vũ khí Một bản cập nhật Counter-Strike: Global Offensive…

EVENTS