đăng cai tổ chức TI

Dota 2: Valve cho phép các thành phố tự do đăng ký tổ chức The International 2021
Nguyễn Anh - 27/02/2020

(JBO247) Vừa mới đây, sau khi thông báo hệ thống đấu giải Dota Pro Circuit mới sẽ được áp dụng bắt đầu từ…

EVENTS