Damien "maLeK" Marcel

[CS:GO] kennyS: G2 đã chuẩn bị sẵn sàng
Nguyễn Anh - 11/10/2019

(Jbo 247) Sau những cuộc thay đổi đội hình gần đây, phóng viên đã gặp Kenny “kennyS” Schrub và Damien “maLeK” Marcel để…

EVENTS