csgoo

[CSGO] GODSENT xác nhận ký TACO, phù hợp với đội hình Brazil mới
Finn - 22/01/2021

GODSENT xác nhận ký TACO, phù hợp với đội hình Brazil mới GODSENT đã chính thức tiết lộ đội hình Counter-Strike: Global Offensive…

EVENTS