csgo update

[CSGO] CSGO update add thêm map Swamp và Mutiny, bỏ Jungle and Swamp
Finn - 24/07/2020

CSGO update add thêm map Swamp và Mutiny, bỏ Jungle and Swamp Một bản cập nhật CSGO mới đã loại bỏ hai bản…

EVENTS