cs_summit

[CSGO] CSPPA kêu gọi ban tổ chức cs_summit cho người chơi nghỉ giữa các trận thi đấu
Finn - 2/07/2020

CSPPA kêu gọi ban tổ chức cs_summit cho người chơi nghỉ giữa các trận thi đấu Counter-Strike: Hiệp hội người chơi chuyên nghiệp…

EVENTS