counter

[Valorant] Cách counter pull của Astra trong khi làm defusing Spike
Finn - 17/10/2021

Cách counter pull của Astra trong khi làm defusing Spike Post-plant là meta Valorant hot nhất trong bản hiện tại, nhưng Astra có…

EVENTS