console

[Valorant] Liệu valorant sẽ có mặt trên hệ máy console sớm ?
Finn - 15/05/2021

Liệu valorant sẽ có mặt trên hệ máy console sớm ? Riot Games đang tích cực mở rộng sang lĩnh vực game di…

[CSGO] Những lệnh Console CSGO tốt nhất để có thể học ném smoke và nade
Finn - 26/07/2020

Những lệnh Console CSGO tốt nhất để có thể học ném smoke và nade Làm thế nào một người chơi sử dụng tiện…

[Valorant] Liệu Valorant sẽ có mặt trên nền tảng Console và Mobile ?
Finn - 18/05/2020

Valorant sẽ có mặt trên nền tảng console và mobile Valorant là một trong những chủ đề nóng nhất trong tất cả các…

EVENTS