Clutch Gaming

[Vòng khởi động CKTG] Việt Nam ngẩng cao đầu
Nguyễn Anh - 11/10/2019

(Jbo 247) 3 dấu ấn đậm nét rút ra từ vòng Khởi Động CKTG 2019: đặc biệt là đội tuyển đến từ Việt…

EVENTS