Clockwerk Dota 2

Dota 2: Clockwerk quay lại với meta hiện tại (p2)
Nguyễn Anh - 20/02/2020

(JBO247) Chắc có lẽ Clockwerk đã bị nhiều game thủ lãng quên trong khoảng một thời gian dài, nhưng giờ đây thì vị…

Dota 2: Clockwerk quay lại với meta hiện tại (p1)
Nguyễn Anh - 20/02/2020

(JBO247) Chắc có lẽ Clockwerk đã bị nhiều game thủ lãng quên trong khoảng một thời gian dài, nhưng giờ đây thì vị…

EVENTS