cl_sim_grenade_trajectiony

CSGO: Cập nhật thêm tùy chọn ném lựu đạn
Finn - 21/09/2019

Cập nhật CSGO thêm các tùy chọn mới để thực hành ném lựu đạn Một ban cập nhật mới nhất của CSGO vừa…

EVENTS