cl_grenadepreview

CSGO: Bạn đã biết cách setup mới trong new Cache chưa? P.2
Finn - 16/10/2019

Cách để ném Smoke, lựu đạn và molotovs trong map cache mới P.2 Làm thế nào để ném molotov từ cửa sổ mid…

CSGO: Cập nhật thêm tùy chọn ném lựu đạn
Finn - 21/09/2019

Cập nhật CSGO thêm các tùy chọn mới để thực hành ném lựu đạn Một ban cập nhật mới nhất của CSGO vừa…

EVENTS