Chet "ImAPet" Singh

[StarLadder Major Berlin 2019] ImAPet: NRG đã lập kỷ lục
Nguyễn Anh - 6/09/2019

(Jbo 247) Sau khi NRG hoàn thành giai đoạn New Legend và đảm bảo vị trí play-off Major. Phóng viên đã nói chuuyện…

EVENTS