Chashao

[LMHT] Huấn luyện viên trưởng Chashao của Suning từ chức ở đội LPL
Finn - 9/12/2020

Huấn luyện viên trưởng Chashao của Suning từ chức ở đội LPL Huấn luyện viên trưởng Shih “Chashao” Yi-Hao đã từ chức tại…

EVENTS