Chaos Esports giải thể

Dota 2: Đội hình Dota 2 của Chaos Esports giải thể do tác động tiêu cực của COVID-19
Nguyễn Anh - 27/03/2020

(JBO247) Đại dịch Covid-19 đang có ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, và đối với cộng đồng…

EVENTS