cấm yummi

[LoL] Yummi là vị tướng bị cấm nhiều nhất trong liên minh
Finn - 29/05/2020

Yummi là vị tướng bị cấm nhiều nhất ở Liên minh với 73% cấm ở Châu Âu Đã hơn một năm kể từ…

EVENTS