Broken Fang

[CSGO] Tất cả những gì bạn biết về nhân vật có trong Operation Broken Fang
Finn - 30/12/2020

Tất cả những gì bạn biết về nhân vật có trong Operation Broken Fang Với nội dung Counter-Strike: Global Offensive’s Broken Fang, Valve…

[CSGO] Control Case mới của Broken Fang chứa đầy những skin chất lượng
Finn - 28/12/2020

Control Case mới của Broken Fang chứa đầy những skin chất lượng Cùng với Counter-Strike: Global Offensive’s Operation Broken Fang còn có hai…

[CSGO] Ngày kết thúc của Operation Broken Fang bị rò rỉ trong các tệp CSGO ẩn
Finn - 15/12/2020

Ngày kết thúc của Operation Broken Fang bị rò rỉ trong các tệp CSGO ẩn Nhờ các cập nhật gần đây đối với…

[CSGO] Mọi skin Ancient từ Operation Broken Fang của CSGO
Finn - 9/12/2020

Mọi skin Ancient từ Operation Broken Fang của CSGO Valve đã vay mượn rất nhiều từ các skin trước đó cho các bộ…

[CSGO] Operation CSGO mới Broken Fang là hoạt động lớn nhất từ trước đến nay
Finn - 4/12/2020

Operation CSGO mới Broken Fang là hoạt động lớn nhất từ trước đến nay Sau hơn một năm chờ đợi và nhiều tháng…

EVENTS