Bloodseeker

[DOTA 2] Bloodseeker được buff rất lớn sau khi 7,27 làm lại giảm tỷ lệ thắng 20%
Finn - 19/07/2020

Bloodseeker được buff rất lớn sau khi 7,27 làm lại giảm tỷ lệ thắng 20% Bản cập nhật Dota 2 7.27b mang đến…

EVENTS