BIG

[Chuyển nhượng CS:GO] denis kí hợp đồng với Sprout
Nguyễn Anh - 8/09/2019

(Jbo 247) Sprout đã thông báo rằng đội tuyển này đã hoàn thành đội hình thi đấu của họ với việc ký kết…

[Chuyển nhượng CS:GO] Sabit “mirbit” Coktasar rời Sprout
Nguyễn Anh - 6/09/2019

(Jbo 247) Sabit “mirbit” Coktasar đã chấm dứt thời gian của anh ấy ở Sprout mặc dù những thành công gần đây với…

EVENTS