BIG Clan hạ Vitality

[CSGO] BIG Clan giữ ngôi đầu CS Summit 6 Europe sau khi hạ Vitality
Finn - 6/07/2020

Đánh bại Vitality, BIG Clan đừng đầu tại CS Summit 6 Europe BIG Clan tiếp tục phát triển mạnh mẽ thông qua các…

EVENTS