Artifact 2.0

[Dota 2] Valve tiết lộ chi tiết bản Close beta của Artifact 2.0
Finn - 20/05/2020

Valve tiết lộ chi tiết bản Close beta của Artifact 2.0 và hệ thống mời Nhà phát hành Artifact Valve đã cập nhật…

EVENTS