Aristocracy

[Tin tức CS:GO] SPELLAN rời khỏi Phoenix
Nguyễn Anh - 30/10/2019

(Jbo 247) Teodor “SPELLAN” Nikolov không còn là thành viên của Phoenix, người chơi đã thông báo trên phương tiện truyền thông xã…

EVENTS