Anivia/ Lissandra

ĐTCL: TOP những vị tướng mùa 1 sẽ xuất hiện trong ĐTCL mùa 2 (P.2)
Nguyễn Anh - 5/01/2020

(JBO 247) Với việc Lucian đã trở lại trong ĐTCL 9.24 và sắp tới là Leona trong phiên bản ĐTCL 10.1. Có vẻ…

EVENTS