Andrei "arT" Piovezan

[StarLadder Major 2019 Main Qualifier] CR4ZY gây bất ngờ
Nguyễn Anh - 25/08/2019

(Jbo 247) Ngày thi đấu đầu tiên ở Berlin đã kết thúc với CR4ZY vẫn bất bại sau chiến thắng đầy thuyết phục…

EVENTS