almazer

[StarLadder Major Main Qualifier] Jerry: forZe đang rất tự tin
Nguyễn Anh - 28/08/2019

(Jbo 247) Sau chiến thắng thuyết phục của forZe trước đại diện đến từ Brazil, FURIA. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện…

EVENTS