ALEX

[CSGO] Cloud9 ký ALEX của Vitality với thỏa thuận khổng lồ 1,6 triệu đô la
Finn - 12/09/2020

Cloud9 ký ALEX của Vitality với thỏa thuận khổng lồ 1,6 triệu đô la Cloud9 đã công bố ký kết chính thức đầu…

[StarLadder Major Berlin] apEX: Đội đã tìm được tiếng nói chung
Nguyễn Anh - 6/09/2019

(Jbo 247) Dan “apEX” Madesclaire đã nói về tình hình trong Vitality và vai trò của anh ấy trong đội trong một cuộc…

EVENTS