Alex "Rainwaker" Petrov

[Chuyển nhượng CS:GO] SKADE có 4 sự bổ sung mới
Nguyễn Anh - 25/09/2019

(Jbo 247) Tổ chức SKADE của Na Uy đã bảo đảm chữ ký của bốn trong số năm người chơi Bpro trước đây…

EVENTS