Alex "ALEX" McMeekin

[StarLadder Major Berlin] ALEX: Vitality đang vận hành tốt
Nguyễn Anh - 6/09/2019

(Jbo 247) Vitality đã tiến đến vòng playoffs với chiến thắng áp đảo trước mousesports và chúng tôi đã nói chuyện với Alex…

EVENTS